Planificació i posada en marxa dels treballs a realitzar, de la manera més eficient possible.